amozeshgah

13- شایع ترین خطاها ی گفتاری را نام ببرید .(2 مورد)

 

5/

14- بنویسید روان شنا سان سلامت در پی یافتن چه چیزی هستند ؟

 

1

 

 

15- بنویسید منظور از پر خاشگری چیست ؟

 

1

16- چه زمانی اظطراب یک اختلال محسوب می شود ؟

 

1

17- درمان بینشی را تعریف کنید .

 

2

نوشته شده توسط adib در ساعت 15:18 | لینک  |